Bemfica

Elke nieuwe student van de Lazaristen mocht kiezen bij welke groep hij ingedeeld wilde worden. De groepen waren gerelateerd aan een van de huisjes op het kloosterterrein. De drie groepen hadden hun eigen voetbalteam, een eigen theatergroep en organiseerden activiteiten, waar de anderen aan deel konden nemen.

Het huis Bemfica stamt uit 1950 en was onderdeel van de Toneeltuin. De achtermuur van Bemfi ca was onderdeel van het theaterdecor. Het theaterpodium was te bereiken via de trap achter Bemfica.