Sport en spel

Er werd door de Lazaristen veel aan sport en spel gedaan. Tijdens de missiedagen (Emmaüsdagen) maar ook op andere ontspanningsmomenten gingen de Lazaristen er flink tegenaan. Elk huisje of tuin binnen Emmaüs had dan ook z’n eigen voetbalteam. In het begin werd er nog gespeeld in toog maar later ook in shirt, sportbroek en echte voetbalschoenen.Het ging er soms hard aan toe alsof het een wedstrijd Nederland-België betrof. Zo werd eens een priesterwijding uitgesteld omdat een Lazarist met een gebroken been op bed lag.

Beugelbaan
Rond 1935 bouwden de Lazaristen een grote beugelbaan met een dak van gestreken riet. Er kon ook gespeeld worden op een beugelbaan bij het Lazaristenklooster. Anderen lazen op een stil plekje een boek, werkten zich in het zweet in de diverse tuinen of er werden door liefhebbers liederen gezongen. Bij al deze activiteiten werd menige daas (steekvlieg) doodgeslagen, omdat dit insect een werkelijke plaag op Patershof kon vormen.
Andere ontspannings- en inspanningsbezigheden waren o.a. varen op maas en het land bewerken. Patershof werd tijdens en na de oorlog opengesteld voor het houden van verdiepingsdagen en het diende ook als eerste toevlucht voor de Paters van de Berckt, toen ze vanwege de oorlog hun klooster in Baarlo moesten verlaten. Later kwamen veelschoolkinderen uit de gemeente naar de zg. Emmaüsdagen, waarbij de Lazaristen voor de burgers wedstrijden en ontspanningspelen verzorgden als dank voor het ophalen van oud papier ten bate van de missie.

Lindelanen
De lanen van Emmaüs zijn geheel aangeplant met lindebomen. Wanneer u over het huidige campingterrein loopt zal u dit niet ontgaan. Let u vooral op de symmetrische vorm van aanplant (zie kaartje). De lindebomen staan netjes gerangschikt vanuit de dakspitsen op het hoofdgebouw, in 4 richtingen. Wandelend in de schaduw door de lindelanen, werd er mijmerend en filosoferend nagedacht en gediscussieerd over(boven )wereldse zaken.