Vijverwerken

De ruim 100 jaar oude vijver in het bungalowpark is destijds door de Lazaristen, geheel met de hand, uitgegraven als visen zwemvijver.
Al snel na de aankoop van het grondgebied van Emmaüs werden er op diverse plaatsen recreatie- en ontspanningsvoorzieningen aangelegd. Vissen en zwemmen waren een van de favoriete hobby’s van de Lazaristen . Al snel werd besloten om hiervoor een vijver aan te leggen. Handen uit de mouwen, tijd voor de vijverwerken….

De enige hulpmiddelen die de Lazaristen hadden, waren schop en kruiwagen. Je kunt je voorstellen, zeker toen de vijver dieper en dieper werd, dat dit een zwaar karwei moet zijn geweest. Werken in een toog maakte het er voor de paters niet lichter op. De vijver werd het eerste ’zwembad’ van de gemeente Helden. Aangezien zwembaden in die tijd nogal schaars waren werd er vanaf 1910 al af en toe vergunning gegeven om te mogen zwemmen op Emmaüs. Natuurlijk werd er door de plaatselijke burgers ook wel eens stiekem gezwommen. Door elke generatie novicen (Lazaristen studenten) werd de vijver regelmatig uitgediept.

Drooglegging
Af en toe werd de vijver daarbij ’drooggelegd’, wat bijv. in 1946 nog handmatig gebeurde. Later werd er gebruik gemaakt van ‘moderne’ technieken zoals de drooglegging in 1954 door o.a. dhr. Litjens uit Panningen. Hij had een pomp. Dhr. Litjens deed veel werk voor de gemeente als bouwopzichter, maar was ook zelfstandig ondernemer.De Lazaristen begonnen elk bezoek aan Emmaüs in de kapel van het hoofdgebouw met een gebedsdienst. De misdienaars van die dag werden bevoorrecht; zij mochten na de mis gaan zwemmen in de vijver….