Als vanouds genieten !

Als vanouds genieten !

Even de tijd stilzetten...

Even de tijd stilzetten...

Gezellig met vrienden..

Gezellig met vrienden..

Bar Feestzaal Patershof

Bar Feestzaal Patershof

Dinsdag 13 Februari - Dankbetuiging

Huil niet omdat ik er niet meer ben,

maar glimlach omdat ik er was.

 

Wij hadden ons geen mooier en 'warmer' afscheid kunnen wensen van mijn maatje, lieve pap en trotse opa

Ruud van der Elsen

 

Dankbaar zijn wij voor ieders steun en medeleven in welke vorm dan ook tijdens zijn ziekte en overlijden.

Uw belangstelling, lieve reacties, vele kaarten, bloemen en de gift aan de CliniClowns heeft ons goed gedaan.

Wij hebben dat bijzonder gewaardeerd en willen u daarvoor hartelijk bedanken.

 

Carolien van der Elsen-Schijven

Nicole, Jeroen, Giel, Janske, Willem en Toon

Bart en Iris

Luuk en Chewenne